Ärlighet mot konsumenten

Vid uppsamling och produktion av råvarorna, skall naturen störas så lite som möjligt. Särskild omsorg iakttas för att skydda speciellt utsatta arter. Genmanipulation och modifikation är förbjudet. Omvandlingen av råvaror till kosmetiska produkter skall genomföras med omsorg, och så få kemiska processer som möjligt.

Återanvändbara och biologiskt nedbrytbara material föredras, på grund av att de påverkar naturen mindre. Speciellt om de härstammar från kontrollerade ekologiska källor eller andra ansvarstagande sätt att använda naturliga resurser på. När man hanterar naturliga ingredienser, har man att göra med ämnen och råvaror som har använts och studerats sedan lång tid tillbaka, så det finns endast minimala risker angående gifter. Naturliga produkter lever upp till krav på ansvarsfull och rättvis produktion.

Val av tekniska produktionsmetoder är begränsade. Tekniska metoder kan inte helt förbjudas, då användarens förväntningar på renhet och funktion inte kan mötas av råvaror i sin naturliga form. Man förväntas tillämpa miljövänliga produktionsmetoder, återanvändbara och biologiskt nedbrytbara material samt minimal användning av förpackningar.

Följande riktlinjer definierar konceptet naturkosmetik på ett vettigt och klart sätt, med konsumentens förväntningar på säkra och ekologiskt sunda produkter i fokus.

 Intresserad av certifiering?

Var vänlig och kontakta:
bdih@bdih.de
 


 Riktlinjer

1. Råvaror anskaffade från växter
Råvaror anskaffade från växter, skall så långt som möjligt komma från:
• kontrollerade ekologiska odlingar, med kvalitet och tillgänglighet i fokus
• kontrollerade ekologiska vilda uppsamlingar

2. Djurskydd
• Inga djurtester får göras eller beställas vid utveckling, testning och tillverkning av slutprodukt.
• Råvaror som inte fanns tillgängliga på marknaden innan 1 januari 1998, får bara användas om de inte blivit testade på djur. Detta inkluderar inte djurtestning gjord av tredje part, som inte var beställd av köparen eller kan härledas till köparen via avtal eller kontrakt.
• Det är förbjudet att använda råvaror utvunna från döda ryggradsdjur (till exempel animaliskt fett som spermacetiolja, terrapinolja, minkolja, fett från murmeldjur samt collagen eller levande celler från djur).

3. Råvaror anskaffade från mineraler
Användning av oorganiska salter och råvaror anskaffade från mineraler är vanligtvis tillåtet, förutom de ämnen som är uppräknade under punkt 5.

4. Råvaror med begränsad användning
Vid tillverkning av naturkosmetik, är det tolererbart att använda beståndsdelar som är extraherade genom hydrolys, hydrogenation, esterifikation, transesterifikation eller annan krackning och kondensation från följande naturmaterial:
• fetter, oljor och vaxer
• lecitin
• lanolin
• monosackarider, oligosackarider och polysackarider
• proteiner och lipoproteiner
Användandet av råvaror regleras av en positiv lista för utveckling och produktion av certifierad naturkosmetik.

5. Förbud att använda:
• syntetiska färgämnen
• syntetiska doftämnen
• etoxilerade råvaror
• silikoner
• paraffin och andra produkter från petroleum
ISO 9235 är det regelverk som bestämmer vilka aromatiska substanser som är tillåtna.

6. Konservering
För att försäkra att produkterna är mikrobiologiskt säkra, är vissa naturidentiska konserveringsämnen tillåtna att användas, utöver naturliga konserveringsmedel. Dessa är:
- bensoesyra, dess salter och ethylestrar
- salicylsyra och dess salter
- sorbinsyra och dess salter
- bensylalkohol
När dessa konserveringsmedel används, måste följande information framgå på produkten: ”konserverad med… [namn på konserveringsmedlet]”

7. Ingen radioaktiv strålning
Det är förbjudet att desinficera organiska råvaror eller kompletta kosmetiska produkter med radioaktiv strålning.

8. Certifierad naturkosmetik
Ett neutralt kontrollorgan kontrollerar att ovan uppräknade kriterier efterlevs. BDIHs kvalitetsmärke används för att indikera att så är fallet.

Andra mål

Råvarukrav
• spårbar produktion
• utbildning av konsumenter

Ogillande av genteknik
Klart motstånd mot råvaror som extraherats från genmanipulerade växter eller djur. Genteknik är en kontroversiell fråga inom jordbruk och inte godkänt inom ekologisk odling. Följaktligen stöds ekologisk odling, medan genteknik aktivt avvisas.

Ekologisk kompatibilitet
• endast råvaror av naturlig härkomst, om möjligt certifierade av EG-Bio-VO (EG regulations of ecological cultivation)
• miljövänliga tillverkningsprocesser
• råvaror och färdiga produkter skall ha optimal nedbrytbarhet
• ekonomiska, miljövänliga och återvinningsbara förpackningar
• understödjande av naturliga livsprinciper

Social kompatibilitet
• råvaror från rättvis handel och Fair trade-projekt i tredje världen
• användning och återanvändning
• samarbete

[topp]